AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

DADES DE L’EMPRESA

En el compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa:

 

BRUC GIRONA S.L.
Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, dia 27 de setembre del 2013 protocol nº 1271, al tom 43952, foli 159, fulla 442712, inscripció 1ª.
CIF B-66124496
Direcció: Martí Pujol nº 703, C.P. 08917 de Barcelona (Espanya). Telèfon: 663863114


PROPIETAT INTEL·LECTUAL


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present espai web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de BRUC GIRONA S.L., i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de l’espai web, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, Bruc Girona S.L.


L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest espai web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Bruc Girona S.L.
Bruc Girona S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves webs, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 


VARIS


Bruc Girona S.L. podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu espai web, així com la seva configuració i presentació.
Els preus que s’inclouen a la nostra pàgina web es podran modificar sense previ avís. Bruc Girona S.L. es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les distintes seccions de la web de Bruc Girona S.L., produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. Bruc Girona S.L. com a conseqüència del disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement de dits errors.


Bruc Girona S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en que pugui incórrer l’usuari al seu accés al present espai web i/o a l’ús de les informacions contingudes al mateix.


Bruc Girona S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, derivats de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest espai web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertextos que possibilitin, a través del present espai web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Bruc Girona S.L. Així mateix aquesta companyia tampoc es fa responsable ni de la informació continguda als mateixos ni de qualsevol efecte que pogués derivar-se de dita informació.


Bruc Girona S.L. no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de dita entitat, apareguin al present espai web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que puguin accedir-se des del present espai web.


Bruc Girona S.L. es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALS, conforme al disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic.


Bruc Girona S.L. no es fa responsable en el cas de que algun dels nostres proveïdors copiés model a altres propietaris dels seus dissenys exclusius. Si vostè o la seva empresa creu que algun disseny d’article que apareix en aquesta pàgina web es de la seva propietat, posi’s en contacte amb nosaltres a info@brucgirona.com o per telèfon al 663863114 amb la documentació pertinent i el retirarem del nostre catàleg automàticament.

 


TECNOLOGIES


Bruc Girona S.L. podrà recollir i utilitzar les dades relatives al tipus de buscador que utilitza, els arxius que sol·licita, i el domini i país des del que sol·licita la informació, amb la finalitat de millorar el nostre servei on-line i satisfer millor les seves necessitats.
Bruc Girona S.L. NO utilitza cookies durant la navegació per les seves pàgines web.

 


CONFIANÇA ONLINE


Com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

 


ARBITRATGE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


Las parts acorden de manera expressa amb renúncia al seu fur que, qualsevol litigi, dubte o controvèrsia que afecti a l’aplicació i/o interpretació del present contracte es dirimeix davant la cort arbitral de consum de conformitat amb el prescrit a la normativa pel que es regula l’arbitratge de consum. Així mateix serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest espai web, els Jutjats i Tribunals competents.