CONDICIONS DE COMPRA

• lL’espai web Bruc Girona Shop informa als titulars de targetes que aquest és responsable de les transaccions realitzades al mateix.
• La moneda de transacció a la botiga online Bruc Girona Shop es l’Euro.
Compra: l’edat mínima de compra en aquest espai web és de 18 anys.
Devolucions: les devolucions es realitzaran en cas que el material no reuneixi les qualitats indicades a la botiga online i en cas de cop amb desperfecte al transport o per desperfecte de fabricació.
Polítiques d’entreg: les entregues es fan mitjançant empresa de transport i missatgeria contractades per la nostra empresa per a aquests serveis. El termini d’entrega es d’entre 3 i 4 dies si no hi ha cap imprevist com existències esgotades o error a l’enviament com pèrdua de paquet o direcció errònia.
Aceptació de les condicions de compra: abans de confirmar la compra el client haurà d’acceptar les condicions de la mateixa.

Degut a la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat de que es produeixin errors a l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantint la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web a no ser que s’estableixi expressament el contrari a la mateixa. Condicions de Compra Bruc Girona S.L. Shop.

 

Condicions de Compra de la Botiga Online de Bruc Girona S.L.


1. INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb els documents en aquest esmentats) estableix les condicions per les que es regeix l’ús d’aquesta pàgina web i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les “Condicions”).

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d’utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d’aquesta, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, pel que si vostè no està d’acord amb totes les Condicions, no ha d’utilitzar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. Es la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents al moment d’ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal i com aquest es defineix més endavant) seran les que l’hi resulten aplicables.
 

2. LES NOSTRES DADES


Aquesta pàgina web està operada sota la denominació Bruc Girona S.L


Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, dia 27 de setembre del 2013 protocol nº 1271, al tom 43952, foli 159, fulla 442712, inscripció 1ª.

Cif B-66124496

Direcció: Marti Pujol nº 703, cp 08917 de Barcelona (Espanya).

Telèfon: 663863114
 

3. ES SEVES DADES I LES SEVES VISITES EN AQUESTA PÀGINA WEB
 

La informació o dades personals que ens facilita sobre vostè seran tractats amb arranjament a l’establert a la Política de Privacitat. Al fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament de dita informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti son veraços i es corresponen amb la realitat.


 4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB


Al fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar a les autoritats pertinents.

3. Facilitar-nos la seva direcció de correu electrònic, direcció postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús de dita informació per a posar-nos en contacte amb vostè. Si es necessari veure la nostra Declaració de Privacitat.

Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

Al realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes..

 

 5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

 Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a tota Europa.


 

6. CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

La informació continguda a les presents Condicions i els detalls continguts en questa pàgina web no constitueix una oferta de venda, sinó una invitació per a contractar. No existirà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi sigut acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s’hagués realitzat algun càrrec al seu compte, l’import del mateix l’hi serà reintegrat a la seva totalitat.

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Confirmo la meva comanda”. Al fer-ho, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de la Comanda”). Tingui en compte que això no significa que la seva comanda hagi sigut acceptada, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per a comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la que serà informat a través d’un correu electrònic en el que li confirmarem que el producte està sent enviat (la “Confirmació d’Enviament”). El contracte per a la compra d’un producte entre vostè i nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d’Enviament.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats a la Confirmació d’Enviament. No estarem obligats a subministrar-li cap producte que pugui haver sigut objecte de comanda fins que li confirmem l’enviament del mateix en una Confirmació d’Enviament.. 


 

 7. DISPONIBILITAT DE PRODUCTES
 

Totes les comandes dels productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si hi ha dificultats pel que fa al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre els productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat.


 

8. LA NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA


Els productes oferts en aquest lloc Web, i més concretament els preus, característiques, promocions i qualsevol altra informació, podran variar sense previ avís.

Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, poden donar-se circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de la Comanda, per la qual cosa ens reservem el dret de fer-ho en qualsevol moment, a la nostra discreció.
No serem responsables davant de vostè o qualsevol tercer pel fet de treure qualsevol producte d'aquest lloc web, independentment de si el producte ha estat venut o no, modificar o eliminar qualsevol material o contingut en el lloc web, o per negar-nos a processar un ordre un cop li haguem enviat la Confirmació de la Comanda.

 


9. LLIURAMENT


Sense perjudici del que es disposa a la clàusula 7 anterior pel que fa a la disponibilitat dels productes i excepte circumstàncies extraordinàries que es produeixin, intentarem enviar la comanda consistent en els productes llistats en cada confirmació d'enviament abans de la data de lliurament que figura a la confirmació d'enviament en qüestió o bé, si no s'especifica cap data de lliurament, en el termini de 15 dies des de la data de confirmació d'enviament.
Si per alguna raó no poguéssim satisfer la data de lliurament, li informarem d'aquest fet i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra per establir una nova data de lliurament o cancel·lar l'ordre amb un reemborsament complet del preu pagat. Teniu en compte no fem enviaments els dissabtes ni diumenges.
A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s'ha produït el “lliurament” o que s'ha lliurat la comanda en el moment de signar la recepció del mateix a l'adreça de lliurament acordada.

 


10. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

 

Intentarem efectuar el lliurament de la comanda en dos ocasions. Si vostè no hi serà en el lloc de lliurament de la comanda a l'hora convinguda, si us plau posi’s en contacte amb nosaltres per a modificar el lliurament a un altre dia.
En el cas que després de 15 dies des que la seva comanda està disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per raons no imputables a nosaltres, entendrem que desitja cancel·lar el Contracte i ho considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, li retornarem el preu pagat per aquests productes tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 30 dies des de la data en que considerem resolt el contracte. En aquests casos, estarem autoritzats a repercutir-li els costos de transport derivats de l'enviament.
 


11. RISC I PROPIETAT DE TRANSMISSIÓ DE PRODUCTES


Els riscos dels productes passaran al seu càrrec des del moment del seu lliurament.
Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloent-hi les despeses d'enviament, o en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 damunt), si aquesta va tenir lloc en un moment posterior.

 


12. PREU I PAGAMENT

 

El preu de cada producte serà el que s’estipuli en tot moment al nostre lloc web, excepte en els casos d'error evident. Tot i que provem d'assegurar que tots els preus que figuren en la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu de qualsevol dels productes que vostè hagués demanat, li informarem tan aviat com sigui possible i li donarem l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà anul·lada i les quantitats que s'haguessin pagat es retornaran íntegrament.
No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (inclús havent-li enviat la confirmació d'enviament) si l'error en el preu és evident i inequívoc i hagués estat capaç de ser reconegut raonablement per vostè com a preu incorrecte.
Els preus d’aquesta web inclouen l'IVA, però exclouen despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut segons s’exposa a la nostra Guia de Despeses d’Enviament.


Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte a l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes respecte a les quals ja haguem enviat una Confirmació d’Enviament.
Una vegada hagi fet les seves compres, tots els articles que desitja comprar s’hauran afegit al seu carret i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament.


Podrà fer el pagament amb Visa, Mastercard i PayPal. Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit. Un cop rebem la seva comanda, farem una pre-autorització de la targeta de crèdit per assegurar que hi ha fons suficients per a completar la transacció. El càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, mitjançant la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent.
Si el seu mètode de pagament fos Paypal, el càrrec es farà en el moment en que li confirmem la comanda.
Al fer clic a "Autoritzar el Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzes el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta del lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.
Vostè també podrà pagar les seves comandes contra - reemborsament. Aquest mètode de pagament té un cost addicional del 6% de l’import de la seva comanda; cobrant-se com a mínim 3 €.

 


13. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 

D'acord amb les disposicions de l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, DE L’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. La taxa d'IVA aplicable serà la legalment vigent en cada moment segons l'article específic en qüestió.

 


14. GARANTIES DE COMPRA


Els articles oferts en aquesta pàgina web compleixen amb els mateixos requisits de qualitat i garantia que els productes oferts a la venda als establiments comercials.
Bruc Girona S.L. intenta en tot moment mostrar els colors dels productes de la forma més real possible. No obstant, el color dels productes que apareix en pantalla pot estar subjecta a variacions depenent de la qualitat del monitor del seu ordinador. Així que no podem garantir que els colors mostrats al seu monitor s’ajustin fidelment a la realitat.
Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a finalització d’existències.
 


15. CANVIS/DEVOLUCIONS POLÍTICA

15.1. Dret legal a desistir de la compra
D'acord amb la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del contracte (excepte quan l’objectiu del mateix sigui qualsevol dels productes respecte a la qual s'exclou el dret de desistiment en la següent clàusula 15.2) en qualsevol moment en el termini de 7 dies hàbils des de la data de lliurament de la comanda.
En aquest cas, es retornarà el preu pagat per aquests productes. Vostè serà responsable de les despeses directes de devolució del producte.
Vostè pot certificar l'exercici del dret de desistiment en qualsevol forma permesa en dret, considerant-se en tot cas vàlidament exercit aquest dret mitjançant la devolució dels productes.
Aquesta disposició no afecta altres drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.
15.2. Disposicions comunes
El seu dret de cancel·lar el contracte s’aplicarà exclusivament als productes que es retornin en perfecte estat. Li aconsellem que retorni l'article utilitzant o incloent-hi el seu embalatge original per evitar danys de transport. S’hauran d’incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. No es farà cap reemborsament si el producte s'ha utilitzat més enllà de la simple obertura i/o comprovació del bon estat del mateix o si ha sofert danys, per la qual cosa haurà de ser acurat amb els productes mentre siguin en la seva possessió.
Els canvis només es podran fer pel mateix element en bones condicions, en cas que la devolució fos per motiu de tara o desperfecte.
Li aconsellem que per a la devolució utilitzi el nostre servei de missatgeria o transport especialitzat, per a això haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra sol·licitud de devolució per a què puguem organitzar la recollida al seu domicili. En aquest cas les despeses d'enviament seran abonades per vostè i seran els mateixos que abonés al realitzar la comanda. Si per motiu d’alguna promoció les despeses d’enviament haguessin estat gratuïtes l'import de la devolució serà de 20'00 €.
Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a fer-li el càrrec de les despeses en què puguem incórrer.
Després de la examinació de l'article li comunicarem si té dret a la devolució de l’import pagat. La devolució es farà tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, en el termini de 30 dies des de la data en què vostè ens comuniqués la seva intenció de desistir. La devolució s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que s’utilitzés per pagar la compra. Tingui en compte que si va pagar amb una targeta de crèdit pot succeir que el seu banc no mostri l’import del reembossament fins al mes següent.
Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o per telèfon al 663863114.
15.3 Devolucions de productes defectuosos
En els casos en els quals vostè consideri que en el moment del lliurament que el producte no s’ajusta al contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata mitjançant el nostre formulari de contacte proporcionant les dades del producte i dels danys patits, o bé trucant al número 663863114 on us informarem com procedir.
Procedirem a examinar acuradament el producte retornat i l'informarem per correu electrònic, en un termini raonable, si s'escau la devolució o la substitució del mateix (en el seu cas). La devolució o substitució de l'article s’efectuarà tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un e-mail confirmant que procedeix la devolució o substitució de l'article no conforme.
Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats per qualsevol tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsats íntegrament, incloent les despeses d'enviament generades per lliurar-li l’article. La devolució es farà amb el mateix mètode de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.
Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.
Només s’admeten devolucions si el material estigués en mal estat o si per culpa del transport arribés amb algun desperfecte, en ambdós casos el gènere es canviaria i el transport aniria a càrrec de l'empresa. Si el canvi el volgués fer el client perquè hagués comès algun error, també podria ser només que en aquest cas l'import de la despesa del transport del material canviar atac realitzades pel client.

 


16. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT


Llevat que expressament es disposi el contrari en les presents condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit al nostre lloc web estarà estrictament limitada al preu de compra d'aquest producte.
Malgrat l'anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els casos següents:

1. En cas de mort o danys personals causats per la nostra negligència;
2. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o
3. En qualsevol matèria en que fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que disposa l'anterior paràgraf i en la mesura en que estigui legalment permès, llevat que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

1. Pèrdues d'ingressos o vendes;
2. Pèrdua de negoci;
3 Pèrdua de beneficis o pèrdues de contractes
4. Pèrdua dels estalvis previstos;
5. Pèrdua de dades; i
6. Pèrdua del temps de gestió o d’horari d’oficina.

Totes les descripcions dels productes, informacions i materials continguts en aquest lloc web es proporcionen com un cos cert i sense garantia expressa o implícita sobre els mateixos.
En la mesura permesa per la llei, excloem totes les garanties, llevat d’aquelles que no puguin ser excloses legítimament com a consumidors i usuaris.
Les disposicions d'aquesta clàusula no afectaran als seus drets legals com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del consumidor. Així mateix, com una entitat adherida a ONLINE i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de conflictes de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es), encarnada en el Jurat de la Publicitat i a la Junta Arbitral Nacional de Consum.

 


17. PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Vostè reconeix i accepta que tots els drets d'autor, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens ha concedit una llicència per al seu ús. Vostè només pot fer ús d'aquest material en la forma en què li autoritzem expressament o els qui ens va donar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquest lloc web en la mesura necessària per a copiar la informació de la seva comanda o les dades de contacte.

 


18. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS CIBERNÈTICS


Vostè no ha de realitzar un ús indegut d'aquesta web introduint intencionadament virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament nociu o perjudicial. No s'intentarà tenir accés no autoritzat en aquest lloc web, al servidor on dita pàgina sigui allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el nostre lloc web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web mitjançant un atac de denegació de servei o un atac d'atac de denegació de servei distribuït.
L’incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la Comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de dita normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. També en el cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a utilitzar aquest lloc web.
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equips informàtics, dades o materials derivats de la utilització d'aquesta web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que redireccioni.19. ENLLAÇOS DES DEL NOSTRE LLOC WEB


En el cas de que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres llocs web i materials de tercers, aquests enllaços es proporcionen només amb finalitats informatives, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut de tals llocs web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

 20. COMUNICACIONS PER ESCRIT


La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Utilitzant aquest lloc web, vostè accepta que la majoria d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquest lloc web. A efectes contractuals, vostè accepta utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem electrònicament compleixen amb els requisits legals d'estar fets per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets reconeguts per llei.21. NOTIFICACIONS


Les notificacions que ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. Conforme amb el que estableix la clàusula 20 anterior i excepte que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal proporcionada per vostè en el moment de fer una comanda.
S’entendrà que les notificacions s'han rebut i s'han fet correctament en el mateix moment en el qual es pengin a la nostra web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data d'enviament de qualsevol carta. Per demostrar que la notificació s'ha fet, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, es trobava segellada correctament i que va ser degudament entregada en correus o a una bústia de correus i, en el cas d'un correu electrònic, que va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada per part del receptor.

 22. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS


El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com pels nostres respectius successors i cessionaris.
Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o qualsevol dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.
Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o qualsevol dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del contracte. Per a evitar qualsevol dubte, dites transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran als drets que, en el seu cas, vostè té com a consumidor reconeguts per Llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites que li haguéssim pogut atorgar.

 23. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL


No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions que assumim sota la protecció d'un contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("causa de força major").
Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

1 Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
2 Commoció civil, revolta, invasió, atacs terroristes o l'amenaça del terrorisme, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
3 Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
4. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport públics o privats.
5. Impossibilitat d'utilitzar sistemes de telecomunicacions públics o privats.
6 Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
7 Vaga, avaries o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entendrà que les nostres obligacions derivades dels contractes quedaran suspeses durant el període en què continuï la causa de força major, i disposarem d’una pròrroga en el termini per a complir aquestes obligacions durant un període de temps igual al que duri la causa de força major. Posarem tots els mitjans raonables per a que finalitzi la causa de força major o per a trobar una solució que ens permeti complir amb les nostres obligacions en virtut del contracte malgrat la causa de força major.

 


24. RENÚNCIA


La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte per la seva part de qualsevol de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents condicions o la manca d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut de dit contracte o de les condicions, no implica renúncia o limitació en relació amb tals drets o accions ni l’ exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.
Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concrets suposarà una renúncia a altres drets o accions derivades del contracte o les condicions.
Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents condicions o als drets o accions derivades del contracte tindrà efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit d'acord amb les disposicions de l’apartat de notificacions anterior.

 


25. NUL·LITAT PARCIAL


Si algun d'aquests termes i condicions o qualsevol disposició d'un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per l'autoritat competent, les restants condicions i termes romandran vigents, sense que es vegin afectades per dita declaració de nul·litat.

 


26. ACORD COMPLET


Aquests termes i condicions i qualsevol document a què es faci referència expressa en els mateixos constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació a la matèria objecte del contracte i reemplacen qualsevol altre pacte, acord o promesa anteriorment acordats entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.
Ambdues parts reconeixem haver donat consentiment a la celebració del contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions establertes per les dues parts abans de dit contracte, excepte en allò que s'esmenta expressament en aquestes condicions.
Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció contra qualsevol declaració incerta feta per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del contracte (llevat que es fes tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte d'acord amb les disposicions d'aquests termes i condicions.

 


27. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTS TERMES I CONDICIONSTenim dret a revisar i modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment.
Vostè estarà subjecte a les normes i condicions vigents en el moment que utilitzi aquest lloc web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o per decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en dites polítiques, condicions o declaració de privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.
 


28. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i la publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de conflictes de confiança ONLINE (www.confianzaonline.es).

 


29 COMENTARIS I SUGGERIMENTS


Els seus comentaris i suggeriments seran benvinguts. Li demanem que ens enviï tals comentaris i suggeriments mitjançant el nostre formulari de contacte.
A més, tenim fulles oficials de reclamació disponibles per a consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al 942 66 23 79 o a través del nostre formulari de contacte.

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. Cada vegada que utilitza aquest lloc web està sota l'aplicació de la Política de Privacitat vigent a cada moment, havent de revisar el text per comprovar que està conforme amb ell.


2. Les dades personals facilitades seran tractades en un fitxer automatitzat de Bruc Girona, S.L., les finalitats del qual són:
1 el desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes que vostè hagi adquirit o de qualsevol altre contracte entre ambdós;
2 respondre les sol·licituds que ens plantegi;
3 proporcionar-li informació sobre els productes de Bruc Girona, incloent, en relació amb aquests productes, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent (com ara SMS), així com a través de trucades telefòniques. Podeu canviar les vostres preferències en relació amb l'enviament d'aquest tipus de comunicacions comercials accedint al formulari de contacte.
LOPD 15/1999).


3. Bruc Girona S.L. amb domicili social al carrer Martí Pujol, n º 703 de Barcelona, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l'exercici dels seus drets d'oposició, accés, rectificació, informació, anul·lació i revocació per carta dirigida a l'adreça anteriorment indicada o enviant un correu electrònic a info@brucgirona.com, en ambdós casos aportant una fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. En cas què decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat consti el correu electrònic li agrairíem que en la comunicació esmentada es fes constar específicament aquesta circumstància indicant l’adreça de correu electrònic respecte a la qual s’exerciten els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

4. Cookies:


1. Podem recollir informació sobre el seu ordinador, incloent-hi, si escau, la seva adreça IP, sistema operatiu i el tipus de navegador, per a l’administració del sistema. Es tracta de dades estadístiques sobre com navega pel nostre lloc Web.
2. Per la mateixa raó, podem obtenir informació sobre el seu ús general d'Internet mitjançant un arxiu de cookies que s'emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur del seu ordinador.

3. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc Web i a oferir un millor servei i més personalitzat. En concret, ens permeten:

1 Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.
2 Emmagatzemar informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web d'acord amb els seus interessos individuals.
3 Accelerar les seves cerques.
4 Reconèixer quan torna de nou al nostre lloc web.

Pot negar-se a acceptar cookies activant la configuració del navegador que permet rebutjar-les. Tanmateix, si seleccioneu aquesta opció, pot ser que no pugui accedir a certes parts del lloc Web o no pugui aprofitar-se d’algun dels nostres serveis. Llevat que hagi ajustat la configuració del seu navegador per rebutjar cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecti al nostre lloc web.